Công cụ làm việc cá nhân


Hoạt động đối ngoại

16-05-2014 Điện thăm hỏi vụ sập hầm mỏ ở miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ
15-05-2014 Thông báo Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9 khóa XI
15-05-2014 Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI)
15-05-2014 Bế mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XI
15-05-2014 Chính phủ ban hành Chương trình hành động hội nhập quốc tế
14-05-2014 Tổng thống Cộng hòa A-déc-bai-gian sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
14-05-2014 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Myanmar
14-05-2014 Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng SCB
14-05-2014 Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp Bộ trưởng Công thương Cộng hòa Czech
12-05-2014 Kết thúc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 24
12-05-2014 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Tổng thống Mi-an-ma và Tổng thống In-đô-nê-xi-a
12-05-2014 Toàn văn phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 24
12-05-2014 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 24
12-05-2014 Nội dung biển Đông trong các văn kiện hội nghị ASEAN lần 24
12-05-2014 Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về tình hình hiện nay ở Biển Đông
12-05-2014 Phát biểu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh tại các Hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN
12-05-2014 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN
12-05-2014 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 24
12-05-2014 Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN trù bị cho Hội nghị Cấp cao lần thứ 24
12-05-2014 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Thủ tướng Sri Lanka

Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs