Phân tích Độ tin cậy và An toàn của Sunwin: Lựa chọn thông minh của người chơi