Định cư Bồ Đào Nha – những nét đặc sắc trong văn hóa