Trở Thành Công Dân Châu Âu, Tự Do Du Lịch Toàn Cầu Với Quốc Tịch Bulgaria