Ngành “công nghiệp hoa hồng” Bulgaria thu hút nhà đầu tư thế giới