Chinh phục IELTS 8.0, những vấn đề cần chú ý khi luyện thi IELTS