Có nên tự chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển vào các trường Đại học Mỹ top đầu?