Virus sùi mào gà sống được bao lâu trong cơ thể người?