Nguyễn Văn Tùng – CEO của Go88: Con đường tạo dựng thương hiệu