Nhà phố sinh thái: Miếng bánh hấp dẫn của thị trường bất động sản