Thay xăng dầu bằng nhiên liệu sạch – Nhà khoa học Việt xuất sắc đạt giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018