Thiết kế sàn ngoài trời bằng ứng dụng của tấm vân gỗ DURAwood