Vào năm nhất du học sinh Mỹ nên sống trong kí túc xá, vì sao?