Pakse – Sự lựa chọn bình yên, chậm chạp nhưng rất đáng để thử