Pakse – Sự Lựa Chọn Bình Yên, Chậm Chạp Nhưng Rất Đáng Để Thử