Octopus gây sốt khi đưa ra mức giá keo ốp lát gạch đá siêu rẻ.