Tấm Cemboard – Lựa chọn hoàn hảo cho các ứng dụng sàn, vách, ngăn