Làn sóng cắt giảm nhân công dâng cao, nghỉ hưu sớm liệu có khả quan?